Normal_logo_roc_van_twente__nieuw_

Laurence Guérin is vandaag officieel geïnstalleerd als practor Burgerschap van het eerste practoraat in Twente. Een belangrijk practoraat dat landelijk een waardevolle rol zal spelen in het mbo. Dit practoraat richt zich met name op het thema ‘Burgerschap als uitdaging’. Het belang van het stimuleren van kritische denkvaardigheden en handelingsbekwaamheid bij studenten in het mbo is de rode draad in deze uitdagende onderzoeksreis. Dit meldt ROC van Twente.

Met dit practoraat wil ROC van Twente de komende jaren invulling geven aan burgerschapsvorming in het mbo. Het belangrijkste doel van het practoraat Burgerschap is te zorgen voor het bevorderen en oefenen van de kritische denkvaardigheden van studenten en hen in staat stellen om hun eigen oordeel te vellen; hierbij wordt praktisch verkend hoe burgerschapsvorming waar nodig verbeterd kan worden. 
 

Samenwerking 

Daarbij wordt nauw samengewerkt met provinciale en gemeentelijke overheden, het werkveld, studenten, docenten, Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en andere onderwijsinstellingen als ROC Midden Nederland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht.
 

Burgerschap als uitdaging

Volgens Trudy Vos, lid College van Bestuur van ROC van Twente, komen de kernwaarden van ROC van Twente prachtig samen in het practoraat Burgerschap: “Goed burgerschapsonderwijs is van onschatbare waarde voor de samenleving; het mbo kent dan ook een drievoudige opdracht: opleiden voor een vak, voor een vervolgopleiding én voor goed burgerschap.”
 

Bevlogen rede

In haar rede hield practor Laurence Guérin een gloedvol betoog over het belang studenten echt uit te nodigen en te verleiden kritisch te zijn. Daarbij stelde ze dat het praktisch integreren van kritisch denken in de vier dimensies van burgerschapsonderwijs in het mbo noodzakelijk is om bekwame burgers af te leveren. Om te benadrukken dat we dit alleen samen kunnen doen leverde ook Edwin Beskers een actieve bijdrage aan de uitgesproken rede. Hij ging in op het belangrijke aspect participatie van studenten te bevorderen, waarbij een groeiend vertrouwen in eigen bekwaamheid een grote rol speelt. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids