Normal_ingrid_van_engelshoven__cropped_
Vandaag brengt minister van Engelshoven een bezoek aan stichting leerKRACHT . Zij gaat hierbij in gesprek met docenten en bestuurders van ROC Midden Nederland in Utrecht. Dit meldt Rijksoverheid.
Nu ook de Onderwijsinspectie meer in gaat zetten op de verbetercultuur binnen scholen, is het zaak de aandacht te richten op de eigen cultuur binnen de school. De oplossing hierin kan zijn dat er een cultuur wordt gecreëerd van ‘elke dag samen een beetje beter’. De aanpak van stichting leerKRACHT helpt scholen en leraren een verbetercultuur te creëren. Hierbij leren docenten van elkaar onderling en wordt ernaar gestreefd om samen met leerlingen en de schoolleiding het onderwijs te verbeteren. Sinds de start met vijftien scholen in 2012 zijn er ondertussen honderden middelbare scholen, basisscholen, mbo-opleidingen, pabo’s en lerarenopleidingen die met de leerKRACHT-aanpak werken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids