Normal_studenten_ondernemers_jonge_ondernemers

Op Landstede MBO hebben de studenten veel mogelijkheden om zich het ondernemerschap eigen te maken. Binnenkort starten de opleidingen Leidinggevende en Vakman Ondernemer. Deze laatste opleiding is een samenwerking tussen Landstede, Menso Alting en Deltion College. Dit meldt Landstede.

Landstede Groep, waartoe Landstede MBO behoort, stimuleert sinds jaar en dag ondernemerschap en ondernemend gedrag. Daarmee wordt ingespeeld op onze maatschappij die zich steeds sneller ontwikkelt en waarin beroepen en vereiste vaardigheden in hetzelfde tempo mee veranderen. 
 
Op de opleiding Vakman Ondernemer halen studenten in een jaar tijd niet alleen hun niveau 4 diploma, maar krijgen ze volop de gelegenheid om hun eigen bedrijf op professionele manier op poten te zetten. “Studenten gaan vanaf dag één aan de slag met hun eigen onderneming”, legt docent Keimpe Dokter uit. “Dat doen we niet op school, maar in een inspirerende omgeving met startende bedrijven. (…) We leggen contact met ervaren ondernemers, we coachen bij het netwerken en we checken samen met experts op bijvoorbeeld financieel gebied of het ondernemersplan op alle punten voldoet.”
 
Studenten met een niveau 3- of niveau 4-vakopleiding kunnen vanaf de start op 1 februari op elk moment instromen. “De een zal al begonnen zijn met z’n eigen bedrijf, maar is tot het besef gekomen dat hij nog wat basiskennis mist. Voor je bedrijf heb je tenslotte niet alleen je vakmanschap nodig, je moet ook weten hoe het zit met de administratie, de belasting, hoe je de marketing aanpakt, je bedrijf positioneert en hoe je netwerkt. De ander heeft alleen een idee in z’n hoofd en moet hiermee nog beginnen. We zoeken precies uit wie wat nodig heeft tijdens de opleiding.” Iedereen is welkom. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids