Normal_techniek__mbo__hbo__uni__samenwerken__studenten__elektrisch

In januari 2019 gaat een aantal wijzigingen in binnen het onderwijs. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen. Dit meldt Rijksoverheid.

Experiment voor nieuwe mbo-opleidingen 

Mbo-instellingen krijgen experimenteerruimte om samen met werkgevers nieuwe opleidingen te ontwikkelen. Deze opleidingen bestaan uit een landelijk deel, een regionaal deel en mogelijk een regionaal keuzedeel. In het regionaal deel kunnen instellingen het onderwijs vormgeven met lokale werkgevers. Het doel van dit experiment is om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken. 
 

Wetswijziging om jongeren zonder startkwalificatie beter te ondersteunen 

Door de wetswijziging wordt de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten structureel geregeld. Bovendien wordt de aanpak verbreed naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is. De wet wordt aangepast om jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal te ondersteunen in het vinden van een passende plek. Dat gaat gebeuren door betere samenwerking van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid.
 

Wetswijziging om negatieve financiële prikkel in het mbo te schrappen

Door een wetswijziging in januari wordt in de financiering van het mbo geen rekening meer gehouden met hoe lang een mbo-student over zijn of haar studie doet. Op dit moment krijgen scholen minder geld naarmate een student lang(er) in het mbo studeert.  Door de wijziging krijgen mbo-studenten meer tijd om hun diploma te halen.

 

Wetswijziging met maatregelen om aantal ov-boetes voor studenten te verlagen

Per 1 januari treedt een aantal maatregelen in werking die ervoor moeten zorgen dat minder studenten een (hoge) ov-boete krijgen. Studenten krijgen langer de tijd om het studentenreisproduct stop te zetten bij een ophaalautomaat. Ook krijgen zij alleen een boete wanneer ermee is gereisd terwijl er geen recht meer op stond. Daarnaast wordt de ov-boete verlaagd in de eerste twee halve kalendermaanden nadat het recht op het studentenreisproduct is verlopen, en daarna verhoogd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids