Normal_rss_entry-161918

Het aantal zelfmoorden neemt vaak toe na berichten in de media over bijvoorbeeld de suïcide van een bekend iemand. Tegelijk kunnen berichten over het goed doorstaan van persoonlijke crises zeer waarschijnlijk een daling van het aantal zelfmoorden tot gevolg hebben. Dat zegt het Trimbos-instituut op basis van het onderzoek 'Suïcidepreventie via massamedia: het zoeken naar hulp stimuleren.' Dit meldt ANP.

Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste tien jaar gestegen: van 1353 in 2007 naar 1917 in 2017, aldus het instituut. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam fors toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017. Binnen deze groep betreft het voornamelijk oudere tieners. 

Uit het onderzoek bleek onder andere dat positieve rolmodellen en verhalen van mensen die herstelden van hun suïcidaliteit door hulp te zoeken, eraan kunnen bijdragen dat mensen met gedachten aan zelfmoord bij een ander te rade gaan. Dat geldt ook voor het bieden van het informatie over hoe je aan die hulp komt. "Het is belangrijk om mediaprofessionals ervan bewust te maken dat (hun) berichtgeving effect heeft op suïcides", aldus het instituut, dat medio januari met een informatiestuk komt voor mensen in de mediawereld.

Het onderwijs kan een belangrijke taak vervullen in het signaleren van zelfmoordgedachten onder scholieren en studenten. Een docent, mentor, studie(loopbaan)begeleider, maatschappelijk werker, studentendecaan, vertrouwenspersoon of zorgcoördinator kan soms makkelijker het gesprek aangaan over zelfdoding dan vrienden of familie. 
 
113 Zelfmoordpreventie heeft voor scholen de handreiking zelfmoordpreventie ontwikkeld die het taboe op het spreken over zelfmoord moet doorbreken. De handreiking ‘Als ik kan zeggen wat ik denk’ heeft een concreet stappenplan dat handvatten geeft aan docenten en mentoren. Ook is er een stappenplan suïcidepreventie voor scholieren en studenten dat beschrijft wat iemand kan doen als scholieren/studenten denken aan zelfmoord.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids