Normal_surfonderwijsawards10

Tijdens de SURF Onderwijsdagen hebben onderwijsadviseur Ashwin Brouwer, ict-specialist Nico Juist, docent Sharon Klinkenberg, student Maksut Gavaz en bestuurder Anja Oskamp een SURF Onderwijsaward in ontvangst genomen. Voor het derde achtereenvolgende jaar kent SURF deze prijzen toe aan mensen die volgens hun collega’s een voortrekkersrol vervullen bij het innoveren van onderwijs met behulp van ict. Dit meldt SURF.

Tijdens het feestelijke diner op de twintigste editie van de SURF Onderwijsdagen zijn de winnaars bekend gemaakt door juryvoorzitter en programmamanager bij SURF Christien Bok.
 
Ashwin Brouwer
Onderwijsadviseur Ashwin Brouwer is creatief in het vertalen van nieuwe ict-mogelijkheden naar toepassingen binnen het onderwijs. Binnen het Friesland College is hij actief betrokken bij het digitaliseren van leren en werken. Ook hij deelt zijn kennis op social media-kanalen en vervult daarmee een belangrijke aanjagersrol binnen de gehele mbo-sector.
 
Nico Juist
ICT-specialist Nico Juist speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van flexibele digitale leer- en werkomgevingen, zowel binnen de Hogeschool Leiden als bij veel andere onderwijsinstellingen. Zo bedacht hij onder meer het burchtmodel: een bij velen inmiddels bekende metafoor voor de leeromgeving.
 
Sharon Klinkenberg
Docent Sharon Klinkenberg van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt altijd hoe hij nieuwe technologische ontwikkelingen binnen het onderwijs kan gebruiken. Hij zet digitale en analoge tools in om zijn lessen te verrijken, waarbij het personaliseren van zijn onderwijs voorop staat. In zijn rol als voorzitter van de Special Interest Group Digitaal Toetsen deelt Sharon zijn kennis binnen zijn eigen instelling en ook ver daarbuiten.
 
Maksut Gavaz
Oprichter en voorzitter van de Turing Society Maksut Gavaz is een sterk idealistische student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij zet zich gedreven in om tech educatie breed beschikbaar te maken en meer studenten IT-kennis mee te geven. Het gat tussen wat bedrijven willen en wat starters kunnen en wil hij dichten. Zijn stichting opereert wereldwijd.
 
Anja Oskamp
Bestuurder Anja Oskamp draagt gedreven haar visie op activerend online onderwijs uit. Bij de Open Universiteit stond zij aan de basis van het nieuwe onderwijsconcept en digitale leer- en werkomgeving. Als lid van de stuurgroep van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict van SURF, VSNU en VH heeft Anja impact op het gehele onderwijsveld in Nederland.
 
De SURF Onderwijsawards worden sinds twee jaar uitgereikt aan een onderwijsadviseur, ict-specialist, docent, student en bestuurder. De genomineerden dragen volgens andere professionals uit het onderwijs het meest bij aan onderwijsvernieuwing met behulp van ict en zijn een inspiratie voor anderen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids