Met eye-trackingbril de klas nog beter in de gaten houden

Welke leerlingen geef je aandacht? Op wie zou je misschien meer moeten letten? Wat heb je als docent wél in de gaten dat er in klas gebeurt, en wat ontgaat je? Om effectief les te geven moet je voortdurend in de gaten houden hoe de klas reageert. Met een speciale bril die oogbewegingen meet, kunnen docenten in de toekomst mogelijk in real-time gecoacht worden bij beter klassenmanagement. Dat meldt de Open Universiteit. 

Een effectieve les vraagt om een positief leerklimaat om de leerprestaties van leerlingen te bevorderen. Om dat te bereiken moet een docent verschillende klassensituaties goed kunnen waarnemen en snel interpreteren. Vaak is dat knap lastig, niet alleen voor beginnende maar ook voor veel ervaren docenten. Eye-trackingtechnologie kan daarbij helpen, denken promovenda en docent onderwijskunde Sharisse van Driel en professor Halszka Jarodzka van de Open Universiteit.

EarCoach app 

Van Driel en Jarodzka gebruikten bij hun onderzoek de EarCoach app, een mede door de Open Universiteit ontwikkelde app die het mogelijk maakt om direct tijdens het lesgeven feedback te geven. De onderzoekers onderzochten de mogelijkheid om het direct feedback geven te combineren met eye-tracking technologie. Ze werkten daarbij samen met het Lectoraat Integratief Opleiden & Boundary Crossing van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS).

Kwaliteit klassenmanagement 

Door op afstand via de bril mee te kijken door de ogen van de docent kan een coach in real-time of achteraf terugkoppeling geven via het oortje. De coach ziet niet alleen wat de docent ziet, maar door de informatie over de oogbewegingen ook specifiek waar hij/zij naar kijkt. Hierdoor leert de docent welke (vaak onbewuste) processen een rol spelen bij een geslaagde kennisoverdracht. Verder onderzoek is nog nodig, maar de techniek bleek wel al goed te werken en een goed beeld te geven van het kijkgedrag van de docent. Eerste analyses laten zien dat coaching op basis van de informatie uit de bril invloed kan hebben op de kwaliteit van het klassenmanagement.

Onderwijsinnovatie 

Het onderzoek is opgenomen als best practice door het Versnellingsplan, een samenwerking van 39 universiteiten en hogescholen die werken aan kansen van digitalisering voor het hoger onderwijs in Nederland. Het versnellingsplan noemt het eye-trackingproject een inspirerend voorbeeld van een onderwijsinnovatie met ICT die realistisch toepasbaar is. Doel van het onderzoek was om te zien of eye-tracking als coachingsinstrument gebruikt kan worden in opleidingstrajecten voor docenten. De docent draagt dan tijdens de les een eye-trackingbril, met een camera in het montuur die vanuit het gezichtspunt van de docent een opname maakt van de les. De bril registreert daarbij ook de oogbewegingen van de docent.

Door: Nationale Onderwijsgids