Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Mbo-scholen en het bedrijfsleven willen meer mogelijkheden voor het uitwisselen van personeel om het docententekort het hoofd te bieden. Dat schrijven de MBO Raad, VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Dit meldt de MBO Raad.

“Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat een sterke samenwerking tussen mbo-scholen en bedrijfsleven een belangrijke sleutel is voor sterk beroepsonderwijs én het oplossen van het docententekort. Met deze brief vragen wij daarom hiervoor meer aandacht en pleiten wij voor maatregelen en ruimte die de samenwerking en uitwisseling van personeel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven faciliteren en ondersteunen”, schrijven de organisaties.
 
De partijen pleiten in het bijzonder voor verhoging van het subsidieplafond van de subsidieregeling zij-instroom in het mbo. Het budget van de regeling voor zij-instromers is al een tijd veel te krap voor het aantal aanvragen. Hierdoor worden vacatures in het mbo onnodig niet opgevuld. Het ministerie van onderwijs had in het begin van het jaar al aangeven hieraan iets te willen doen, maar tot op heden blijven oplossingen uit.
 
De Tweede Kamer heeft op 11 oktober een algemeen overleg over leraren en extra acties tegen het lerarentekort.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids