Studenten aan de CSS beeldtafel

De zorgsector verandert continu, en zal ook de komende jaren blijven veranderen. Daardoor worden er andere kennis en vaardigheden gevraagd van zorgprofessionals. Met het Future Care Lab wil het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland studenten beter voorbereiden op de ontwikkelingen in de zorg. Dit meldt ROC Midden Nederland.

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland gaat het onderwijs binnen het Future Care Lab versterken en verrijken met behulp van het Model van Werkplekleren met Leertechnologie van CSS Breda. In het Lab komen zorg, welzijn, techniek en ict samen. Studenten werken in het Lab met slimme innovaties in een interactief lab en kunnen zo experimenteren en oefenen met zorgtechnologie. Studenten willen steeds meer geïnspireerd worden en willen flexibel leren. Technologie is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met leren en werken.

ROC Midden Nederland gaat daarom vernieuwende werkvormen met leertechnologie van CSS Breda inzetten om het leerproces onderwijskundig te versterken. Studenten kunnen zo op een nieuwe en uitdagende manier leren en nemen meer initiatief voor hun eigen leerproces. Studenten worden geïnspireerd door deze manier van leren en delen hun kennis meer met medestudenten.
 
Gerie Haartman en Marjolein van Vulpen: “We zijn trots op ons Future Care Lab. Bij alle nieuwe ontwikkelingen en de inzet van zorgtechnologie hoort ook vernieuwing van het onderwijs. Studenten en onderwijsprofessionals zijn met de inzet van leertechnologie en zorgtechnologie ready for the future!”. Jos Baeten vult aan: “Dit is een ticket to the future en is een schoolvoorbeeld van succesvolle samenwerking tussen een onderwijsinstelling en een bedrijf.”
 
In het Future Care Lab worden de vernieuwende werkvormen Dagstart&Reflectie en Beeldend Trainen ingezet. De zorgpraktijk vormt daarbij het vertrekpunt en het leerproces sluit aan bij de individuele leerbehoefte van studenten. ROC Midden Nederland en CSS Breda zijn enthousiast gestart aan hun samenwerking.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids