Onderwijsraad zoekt informatie over werkplekleren

De Onderwijsraad werkt aan een advies over werkplekleren in het mbo. De raad roept iedereen op die ervaring heeft met werkplekleren om voorbeelden en suggesties te delen. Dat meldt MBO Today. 

De Onderwijsraad werkt aan het advies vanwege het grote tekort aan vakmensen. Door het tekort kan ook het werkplekleren bij beroepsopleidingen in de knel komen. Door het gebrek aan begeleiding worden de tekorten alleen maar groter.

Meedenken 

Iedereen met ervaring met werkplekleren in het beroepsonderwijs kan meedenken. De Onderwijsraad wille alle adviezen, voorbeelden en suggesties gebruiken om tot een afgewogen advies te komen. Via een formulier op de website van de Onderwijsraad kan iedereen zijn ideeën inzenden. De uiterste inzenddatum is 16 juni 2023.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk