Normal_kinderopvang_jongen_verf_handen_met_verf

Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseert SLO voor de eerste keer een netwerkdag voor opleiders Jonge Kind. Dit zijn de opleiders die betrokken zijn bij de opleidingen Jonge kind o.a.: Pabo (hbo); Ad PEM (hbo); Onderwijsassistent (mbo); Pedagogisch medewerker (mbo); en ook alle Post-hbo opleidingen Jonge kind. Dit meldt SLO.

Uit gesprekken met het ministerie van onderwijs en diverse opleiders Jonge kind, bleek dat er behoefte was aan onder andere professionalisering, informatie over landelijke ontwikkelingen en uitwisseling van ervaringen op het gebied van het jonge kind (2 tot 7 jarigen) in relatie tot opleiding(en).
 
Tijdens deze netwerkdag/studiedag komen enkele inhoudelijke onderwerpen aan de orde en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie over diverse thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie op dit moment spelen.
 
De inhoud van de dag ligt nog niet vast. Er zijn al wel onderwerpen aangedragen zoals 'Inspectie en het jonge kind', 'De overgang van voor- naar vroegschools', 'Opbrengstgericht werken en jonge kinderen' en 'Observatie-, screenings- en toetsinstrumenten' voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar.
 
Bij voldoende belangstelling zal er een netwerk 'Opleiders Jonge kind' opgezet worden. Voor/met dit netwerk wordt dan jaarlijks één studiedag georganiseerd. De inhoud van de dag wordt mede gebaseerd op de wensen van de deelnemers.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids