Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Het niveau van ict-bekwaamheid, de digitale geletterdheid en de inzet van ict in het onderwijs varieert sterk per mbo-docent. Een i-coach kan de kloof tussen ict en onderwijs verkleinen. Kennisnet en saMBO-ICT onderzochten bij 12 mbo-instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met zes succesfactoren. Dit meldt Kennisnet.

Uit de 'Ict-monitor mbo 2017' blijkt dat de techniek goed geregeld is binnen het mbo. Toch profiteren zowel docenten als leerlingen nog niet overal van de technische mogelijkheden. Veel instellingen willen dit verbeteren met behulp van een i-coach - iemand die een brug slaat tussen ict en onderwijs. Kennisnet en saMBO-ICT onderzochten bij 12 mbo-instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met zes succesfactoren: 
 
  1. De inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen, waardoor het voor alle betrokkenen duidelijk is wat het nut en het doel van de i-coach is; 
  2. Aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach;
  3. I-coaches hebben een structurele positie, waarbij ze een verbindende schakel vormen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau; 
  4. Een centrale kennisdeling en aanpak ;
  5. Transparantie over rollen en eigenaarschap van alle betrokkenen rond de i-coaches; 
  6. Facilitering met tijd en middelen.
 
In de praktijk blijkt dat wanneer een van deze factoren ontbreekt, de i-coaches de doelstellingen niet goed kunnen behalen. De publicatie 'Bruggen bouwen' is een startpunt om de eigen situatie onder de loep te nemen en inspiratie op te doen bij andere instellingen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids