Normal_rss_entry-137255

Mbo-leerlingen zeggen nogal eens geen les te krijgen in vakken die verplicht zijn en waarin ze veelal examen moeten doen. Dat valt op te maken uit de 'monitor' van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), die donderdag verschijnt. JOB verwerkte volgens eigen zeggen de ingevulde formulieren van 265.000 studenten.

Nederlands is een examenvak (op alle niveaus) waarvoor nogal eens de lessen zouden ontbreken. Op niveau 3 komt dat volgens het onderzoek het vaakst voor met 8 procent aan kandidaten die geen les krijgen. Engels is alleen op niveau 4 een examenvak en hierop zegt ook 8 procent van de kandidaten niet te worden voorbereid. Bij rekenen wordt op niveau 3 het minst les gegeven: 10 procent van de leerlingen zegt hierin niet te worden onderwezen.

Geklaagd wordt er in de monitor ook stevig over het gedwongen aanschaffen van boeken en lesmateriaal dat uiteindelijk niet wordt gebruikt: 43 procent van de studenten zegt dat mee te maken.

Het onderzoek is vooral kwantitatief en gaat niet zozeer in op de oorzaken.

Door: ANP