LAKS presenteert tweejaarlijkse monitor: helft van de scholieren ervaart stress

Op donderdag 30 juni presenteert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) de resultaten van hun tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerlingen. De LAKS-monitor is ingevuld door meer dan 50.000 middelbare scholieren van praktijkonderwijs tot vwo. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de minister. Daarna zal de minister de resultaten bespreken met de aanwezige leerlingen. Dat meldt het LAKS.

De deelnemende leerlingen geven hun school gemiddeld een rapportcijfer van 6,8. Dat is slechts 0,1 minder dan in de monitor van 2020. Het lijkt er dan ook op dat de coronacrisis in ieder geval weinig invloed heeft gehad op het algemene tevredenheidspeil van leerlingen over hun scholen. Het LAKS is blij dat leerlingen, ondanks de stress en zorgen die door de coronacrisis zijn ontstaan, toch nog steeds relatief tevreden zijn over hun scholen. 

Stressvol 

Verder geeft 50 procent van de leerlingen aan in meer of mindere mate stress te ervaren, die wordt veroorzaakt door school. Het LAKS trok eerder dit jaar al aan de bel over de doorgeslagen toetscultuur en de overmatige prestatiedruk in het voortgezet onderwijs. Voorzitter Iben Maas: “Naar school gaan wordt door veel leerlingen als stressvol ervaren. Daarover hoorden we vanuit onze achterban al langer signalen. Nu uit de monitor blijkt dat dat geldt voor ongeveer de helft van de leerlingen, mag het duidelijk zijn dat de urgentie om iets te doen aan de enorme prestatiedruk hoog is.” 

Met docent lessen evalueren 

Naast onderwerpen zoals leerlingeninspraak en sociale veiligheid vroeg het LAKS leerlingen ook naar de invulling van hun huidige curriculum. Daarbij geeft meer dan de helft van de leerlingen aan hun lessen niet samen met hun docent te evalueren. Ook blijkt dat 43 procent vindt dat de inhoud van de lessen van verschillende vakken niet genoeg op elkaar aansluiten. De scholierenvereniging roept om deze pijnpunten in gedachten te houden bij het curriculumherzieningsproces en ervoor te zorgen dat er een integraal curriculum komt.

Open gesprek over onderwijsproblematiek    

Voorzitter Maas: “Het wordt een succesvolle middag, met het bezoek van de minister en een open gesprek over onderwijsproblematiek met leerlingen. Nu ligt er een taak bij het onderwijsveld om deze cijfers tot zich te nemen en mee te nemen in onderwijsbeslissingen. Dat is een uitdaging waar het LAKS graag aan meewerkt.  

Door: Nationale Onderwijsgids