Normal_werk_stage_praktijk

Wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt heeft op woensdag 6 december de officiële aftrap gedaan van Route Rubicon. Dit opleidingstraject is in het leven geroepen voor jongeren bij wie om diverse redenen de schoolse omgeving niet goed past. Op deze manier krijgen zij alsnog de kans om een startkwalificatie te behalen. Dit meldt Noorderpoort.

Route Rubicon is een BOL niveau 2 opleiding. Het is te vergelijken met een Gilde-opleiding. Studenten volgen het onderwijs niet op school, maar krijgen les van docenten binnen de muren van het leerbedrijf. De doelstelling van het traject is om studenten die de potentie hebben om een niveau 2 diploma te behalen, maar hierin om diverse redenen niet slagen, toch de kans te bieden een startkwalificatie te laten halen. Na dit traject zijn de studenten toelaatbaar tot een reguliere mbo niveau 3 of 4 opleiding of kunnen zij deelnemen aan de arbeidsmarkt. Studenten komen in aanmerking voor studiefinanciering.
 
Deze Gilde-achtige vorm van onderwijs vindt plaats binnen de muren van Synergon, waarbij een docent dagelijks op de locatie aanwezig is. Samen met werkbegeleiders van het TDC draagt deze zorg voor de begeleiding en beoordeling van de studenten. Er is op deze locatie een speciaal lokaal ingericht voor de Rubicon Route. 
 
De studenten leren vooral in de praktijk. Voor het onderwijskundige deel wordt de student intensief begeleid door een docent van Noorderpoort. Daarnaast wordt de student gecoacht door een werkbegeleider van Synergon. Deze beide personen hebben intensief contact over de student. Bij deze overleggen wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden en individuele behoefte van de student. 
 
Voor elke student is daarom een op maat gemaakt opleiding. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de student en zijn/haar omstandigheden. Studenten krijgen de algemene vakken, zoals Nederlands, reken en burgerschap. Daarnaast volgen zij beroepsgerelateerde vakken. Deze laatstgenoemde vakken zijn qua inhoud gericht op de werkzaamheden op de stage. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids