Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Ongekend grote tekorten aan vakmensen in alle sectoren hebben één ding gemeen: de overheid zelf is medeverantwoordelijk voor die tekorten én voor de oplossing ervan. Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad. Hij roept de overheid dan ook op om jongeren meer te motiveren om te kiezen voor een mbo-studie. Dit meldt MBO Raad. 

Volgens Heerts is er nu vraag naar 300.000 tot 400.000 medewerkers in verschillende branches, waaronder 120.000 voor de zorg. Een mbo-diploma stuwt de kans op werk richting 100 procent. Maar de verwachting is dat het aantal mbo-leerlingen de komende jaren gaat dalen, zowel door krimp als door de maatschappelijke druk om een zo hoog mogelijke opleiding te doen. Het is dus belangrijk dat de overheid jongeren motiveert om na het voortgezet onderwijs te kiezen voor het mbo als dat beter bij hen en hun talenten past en de meeste kansen biedt. Een bezuiniging van 183 miljoen opleggen aan het hele onderwijs vindt Heerts dan ook het verkeerde signaal. 
 
Heerts wil ook meer steun van de overheid om knelpunten met het bedrijfsleven op te lossen. Want scholing gebeurt steeds meer in de bedrijven, en bedrijven worden steeds meer scholen. Toch moet er niet teveel worden vastgelegd maar moet aan scholen in de regio en in de sectoren ook ruimte worden gegeven om zelf opleidingen vorm te geven die beter aansluiten op de vraag. Dat maakt het voor scholen en bedrijven gemakkelijker maar ook voor volwassenen voor regelmatige bijscholing naar het niveau dat past en nodig is, aldus Heerts.
 
Niet alleen scholen en het bedrijfsleven, maar ook jongeren moeten meer de ruimte krijgen, volgens Heerts. “We leiden jongeren op voor een beroep, voor een vervolgopleiding en voor goed burgerschap. Daarnaast is het mbo de emancipator voor kwetsbare groepen jongeren die om welke reden dan ook niet goed mee kunnen in de ‘rat race’ naar de arbeidsmarkt. Over vwo en universiteit mag je gemiddeld 12 jaar doen. Het vmbo en mbo moet in ongeveer 7 jaar. Oneerlijk en onjuist op de lange termijn. Geef ze de ruimte, helemaal de jongeren die meer nodig hebben om hun weg te vinden.” 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids