Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en Wellantcollege tekenden op 21 december de 'Samenwerkingsovereenkomst sluitende aanpak kwetsbare jongeren Entree' om 600 jongeren in Utrecht stad en regio Utrecht een entreeopleiding aan te bieden. De drie instellingen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om een sluitend aanbod te creëren voor jongeren die het voortgezet onderwijs verlaten zonder diploma, met als doel duurzame participatie op de arbeidsmarkt. Met de opleiding kunnen jongeren gaan werken of een beroepsopleiding volgen op niveau twee. Dit meldt de gemeente Utrecht.

Het totale aanbod Entree-opleidingen van de drie scholen bestaat uit o.a. dienstverlening/zorg, horeca, plant & groen, (groene) detailhandel, logistiek, retail/verkoop en techniek. Voor de scholen is het belangrijk om jongeren een goede voorbereiding te kunnen bieden op de arbeidsmarkt. Voor de bedrijven is het een kans om goed opgeleide jongeren te werven voor werk. Albert-Jan Krikke, directeur Wellant College: “Door het geven van structuur en goede begeleiding bieden we jongeren een goede toekomst." Wethouder Jeroen Kreijkamp van Onderwijs is enthousiast over de samenwerking van mbo-instellingen om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen en jongeren een kans geven een goede toekomst op de te bouwen.” Robert Koch, directeur ROC Midden Nederland: “De student staat echt centraal en komt terecht op de best mogelijke opleidingsplek. Samen met de bedrijven en de sociale partners hebben we hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”
 
De ondertekening werd voorafgegaan door een toelichting van wethouder Kreijkamp en door interviews met enkele entreestudenten en mensen uit het bedrijfsleven. Na het officiële moment is er door de scholen en andere genodigden een toast uitgebracht op een vruchtbare samenwerking.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids