Normal_arrestatie_politie_justitie_dief_handboeien

Staatssecretaris Dijkhoff  laat onderzoeken hoeveel jongeren geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) durven aan te vragen uit angst voor een weigering. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Door geen VOG aan te vragen, kunnen jongeren een nieuwe opleiding of baan mislopen. Dat geldt met name voor jongeren die in het verleden een strafbaar feit hebben gepleegd. Dit meldt Defence for Children.

Het onderzoek naar het aantal jongeren dat geen VOG durft aan te vragen, wordt gedaan door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). De onderzoeksresultaten zijn begin 2018 beschikbaar. Daarnaast wordt de groep jongeren onderzocht die wel een VOG heeft aangevraagd, maar bij wie deze is geweigerd. Dit betreft 438 van de 169.000 jongeren in 2015. Dijkhoff laat onderzoeken op welke leeftijd zij een VOG aanvroegen, met welk doel en wat het delict is dat ze hebben gepleegd dat leidde tot weigering van de VOG. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar afgerond.
 
In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat jongeren na hun 18e jaar geen last meer horen te hebben van de registratie van strafbare feiten die zij als minderjarige hebben gepleegd. Zij moeten een eerlijke kans krijgen om zich te ontwikkelen, school te volgen en een baan te vinden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids