Wil je graag gastouder worden? Lees hier hoe je dat het beste kan doen

Je kunt gastouder worden als je voldoet aan een aantal eisen. Zo moet je een geschikt diploma hebben en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ook moet je je inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau.

Diploma gastouder en EHBO

Om te mogen werken als gastouder moet je een geschikt diploma hebben. Hier kun je de diploma’s bekijken die van toepassing zijn voor gastouders in de Wet kinderopvang (artikel 10). Wil je gastouder zijn, maar staat het diploma niet op de lijst? Dan kun je bij DUO laten uitzoeken of het diploma toch voldoet voor gastouders. Het certificaat goed gastouderschap, behaald vóór 2011, of een Ervaringscertificaat (EVC) vóór 1 januari 2012, volstaat ook. Naast een geschikt diploma heb je een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig.
 

Inschrijven bij gastouderbureau

Om te kunnen werken als gastouder moet je je inschrijven als gastouder bij een geregistreerd gastouderbureau. Je kunt je alleen inschrijven op jouw opvangadres. Dat is jouw eigen adres of het woonadres van de vraagouder. Je mag ingeschreven staan bij meerdere gastouderbureaus.
 

VOG aanvragen voor gastouderopvang

Je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om te mogen werken als gastouder. Een VOG kun je aanvragen bij de gemeente. Met deze VOG moet je je ook laten inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Let op: huisgenoten en andere personen die vaak op het opvangadres zijn, moeten dit ook doen.
 

Overige eisen gastouder worden

Om te kunnen werken als gastouder moet je minimaal 18 jaar zijn. En tijdens de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken. Lees hier meer over de eisen aan gastouders. 
 

Gastouder zelf geen houder van gastouderbureau

Een gastouderbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gastouders. Dit staat in de Wet Kinderopvang. Het bureau moet de gastouders begeleiden en de kwaliteit controleren. De gastouder kan daarom niet tegelijk ook houder van een bureau zijn. De houder kan zichzelf niet begeleiden of controleren op kwaliteit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid