Normal_normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Den Haag krijgt een Schuldenlab waarin de gemeente samen met maatschappelijke partners vernieuwende oplossingen gaat ontwikkelen om de Haagse schuldenproblematiek aan te pakken. Eén van de vernieuwingen is het Jongeren Perspectief Fonds. Hiermee krijgt een jongere met schulden een saneringskrediet. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen in combinatie met vrijwilligerswerk. Dat meldt gemeente Den Haag.

Het Jongeren Perspectief Fonds is uniek in Nederland. De gemeente wil het in de zomer van 2016 al inzetten. Aan de schuldeisers van een jongere wordt een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste deel van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente Den Haag via het Jongeren Perspectief Fonds overgenomen. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk.

Het fonds kan ook worden ingezet om in noodzakelijke kosten te voorzien omdat bijvoorbeeld de ouders van een jongere schulden hebben. Te denken valt aan een voorschot van het schoolgeld om weer met een opleiding te beginnen. Met het Jongeren Perspectief Fonds krijgen Haagse jongeren met schulden op korte termijn weer de kans om zich volledig te richten op hun ontwikkeling door middel van school of werk. De gemeente is in gesprek met partners in de stad om ook een bijdrage te leveren aan het Jongeren Perspectief Fonds.

© Nationale Onderwijsgids