Normal_studenten_mbo_florijn__screenshot_

Uit onderzoek van het expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) blijkt dat er nog onvoldoende aandacht besteed wordt aan kritische denkvaardigheden in het mbo. Terwijl kritisch denken juist belangrijk is in gevoelige thema's. Bewindspersonen van OCW en SZW hebben aangekondigd dat de eisen voor loopbaan en burgerschap op het gebied van kritische vaardigheden wordt aangescherpt per 1 augustus 2016. Dat meldt de MBO Raad.

De bewindspersonen hadden voor het mbo geconstateerd dat de huidige eisen voor loopbaan en burgerschap een goede basis bieden voor het participeren in de maatschappij. Kamerlid Tanja Jandnanansing diende naar aanleiding van een begrotingsdebat een motie in waarin zij vraagt om meer aandacht voor en ondersteuning van loopbaan en burgerschapsonderwijs in het mbo. Deze motie werd aangenomen.

Op de pabo en de lerarenopleidingen komt ook extra aandacht voor het vormgeven van burgerschapsonderwijs. Methoden en instrumenten zijn al beschikbaar voor de ondersteuning in de huidige onderwijspraktijk. Het ministerie van Onderwijs voert nog gesprekken met de MBO Raad om te kijken waar bij docenten nog behoefte aan is voor verdere ondersteuning en hoe deze het beste ingevuld kan worden. 

© Nationale Onderwijsgids