Normal_bussemaker-in-gesprek-met-mbo-jongeren-web

Mbo-studenten kunnen binnenkort een nieuwe leerroute volgen die beter aansluit op het werk dat zij straks gaan doen. Nu zijn de beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerwegen in het middelbaar beroepsonderwijs nog strikt gescheiden. Minister Jet Bussemaker van onderwijs wil af van dat strakke keurslijf. Mbo-scholen krijgen van de bewindsvrouw de ruimte om studenten gecombineerde leerroutes aan te bieden, die hen gerichter kennis en vaardigheden aanleren en hen beter voorbereiden op hun werkplek van morgen. Bussemaker wil hiermee hun kansen op een baan vergroten. Dit meldt de Rijksoverheid.

De huidige wet beperkt mbo-instellingen in de mogelijkheden om een gecombineerde leerweg aan te bieden. Zo kunnen mbo-instellingen een combi van bol en bbl niet als zelfstandige opleiding aanbieden; zij moeten een volledige bol- dan wel bbl-opleiding verzorgen. “Mbo-opleidingen moeten makkelijker kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat betekent meer ruimte om samen met het bedrijfsleven het onderwijs flexibel vorm te geven, in plaats van een strak keurslijf waar scholen zich aan moeten houden. Door opleidingen te combineren kunnen scholen en bedrijven nu samen de beste route naar een baan uitstippelen,” aldus minister Bussemaker.

Studenten krijgen eerst onderwijs binnen de school (bol) en gaan in het tweede deel van de opleiding voornamelijk aan de slag in een leerbedrijf (bbl). Studenten doen zo extra kennis en vaardigheden op voordat zij de werkvloer opgaan. En leerbedrijven krijgen studenten binnen met meer bagage die daardoor sneller inzetbaar zijn.

Bussemaker start een experiment voor mbo-scholen zodat ook zij studenten makkelijker dergelijke trajecten kunnen aanbieden. Een van de voorwaarden voor deelname aan het experiment is dat een mbo-school kan aantonen dat een leerbedrijf of opleidingsbedrijf opleidingsplaatsen beschikbaar stelt. Het experiment met de nieuwe leerroutes wordt opengesteld mogelijk voor opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Scholen kunnen zich tot 1 juni 2015 aanmelden voor de experimenten.

© Nationale Onderwijsgids