Logo_zuyd_hogeschool

Prof. dr. Luc de Witte is benoemd tot directeur van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) bij Zuyd Hogeschool.

In EIZT werken Zuyd Hogeschool, Fontys hogeschool en de drie Limburgse ROC’s nauw samen met een groot aantal regionale zorgaanbieders en het bedrijfsleven. Het expertisecentrum EIZT is vooral in de regio zuidoost Nederland actief en heeft tot doel de uitvoering van een regionaal zorginnovatieprogramma en het ontwikkelen en verzorgen van daaraan gerelateerde opleidingen en scholingsprogramma’s op hbo en mbo-niveau. 
 
EIZT wil een bijdrage leveren aan het in stand houden van goede gezondheidszorg in de toekomst. Hierbij staat de patiënt centraal. Het expertisecentrum realiseert haar bijdrage door de gezondheidszorg te vernieuwen. Daarbij is veel aandacht voor technologie in de zorg zoals de inzet en ontwikkeling van robotica, nieuwe hulpmiddelen voor patiënt en zorgverlener en bruikbare zorg op afstand. Het expertisecentrum is een publiek-privaat samenwerkingsverband van zorgorganisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen.