Spoorzone Tilburg weer in beeld voor verhuizing gebouwen Fontys Hogeschool?

Omdat het aantal studenten steeds kleiner wordt, wordt er bekeken hoe er beter gebruik gemaakt kan worden van de campussen en gebouwen van Fontys Hogeschool. Een verhuizing van campus Stappegoor naar de Spoorzone in Tilburg is nog niet uitgesloten. Dat meldt BRON.

Bij Fontys Hogeschool moet er flink bezuinigd worden. Op personeel, maar ook op de vierkante meter. Het is nu al zichtbaar dat het aantal studenten in de laatste jaren is afgenomen. Soms is het wel heel stil in de gebouwen en campussen van Fontys.

Medewerkers wil de onderwijsinstelling het liefste behouden, maar de medewerkers zullen er ook iets voor moeten inleveren. De roosteraars van de opleidingen krijgen de zware taak om te kijken hoe de lokalen en gebouwen beter gebruikt kunnen worden.

Het gevolg is dat het in de toekomst niet meer mogelijk is om op woensdag of op vrijdag standaard thuis te werken, of vrij te zijn. Medewerkers moeten zich straks meer aan het rooster aanpassen.

Niet vertrekken uit Zuid-Limburg 

Fontys wil niet vertrekken uit Zuid-Limburg. Zelfs niet als het gebouw in Sittard te groot wordt voor het aantal studenten dat er rondloopt. Voor de campus in Venlo geldt hetzelfde.

Toekomstplannen 

De campus in Venlo gaat waarschijnlijk de rechtervleugel niet meer gebruiken. Deze campus krijgt als eerste de toekomstige plannen te horen. De Fontyscampus en het gebied eromheen willen de gemeente en provincie Limburg opnieuw inrichten.

Sticky Campus 

Fontys zelf besloot al dat verbouwing of nieuwbouw van de gebouwen op de campus noodzakelijk is. De huidige locatie in Venlo is wel de beste optie wat betreft het bouwen van een ‘sticky campus’. Op zo’n campus zijn niet alleen onderwijsgebouwen te vinden, maar ook horecavoorzieningen en studieruimtes. Ook studentenwoningen zijn op zo’n campus te vinden.

Studentenwoningen 

Op dit moment wordt er onderzocht of studenthuisvesting mogelijk is op een van de campussen, zo stelt bestuursvoorzitter Joep Houterman. Er wordt ook gekeken over het mogelijk is om studentenwoningen te bouwen op de campus Rachelsmolen in Eindhoven. Studentenflats zouden dan mogelijk verrijzen aan de noordzijde van de campus.

Eindhoven 

De Sporthogeschool, TQ met ICT, DLL-gebouw met diensten en de Witte Dame waar Toegepaste Psychologie en HMR gevestigd zijn, bevinden zich ook nog in Eindhoven. Het huidige huurcontract van de Witte Dame loopt in 2029 af.

Het DLL-gebouw is gehuurd voor een periode van drie jaar. Het huurcontract kan voor tien jaar verlengd worden. Houterman geeft aan dat DLL de eerste flexibele schil is. De diensten die in dat gebouw zitten keren over twee jaar weer terug naar de campus Rachelsmolen. “We willen de campussen aantrekkelijker maken, maar dat is best lastig gezien de hoeveelheid geld.”

Campus Stappegoor 

Op campus Stappegoor in Tilburg is het duidelijk dat het aantal studenten krimpt. Fontys zoekt op dit moment nog uit of de locatie in de toekomst nog wel aangehouden moet worden.

Spoorzone 

Fontys wilde eerder al haar opleidingen verplaatste naar de Spoorzone. De onderwijsinstelling kwam er niet uit met de gemeente Tilburg en dus gingen de opleidingen naar Stappegoor. Behalve dan de opleidingen Kunsten, Journalistiek en de voormalige Juridische Hogeschool.

De opleiding Journalistiek is alsnog verplaatst naar de Spoorzone. Journalisten in spe zitten in het Mindlabs-gebouw dat gehuisvest is naast de LocHal. Het zou goed mogelijk zijn dat er meer Fontys-opleidingen verhuizen naar de Spoorzone.

Fontysvoorzitter Houterman zegt dat het verleden is geweest. Daarmee doelt hij op de misgelopen onderhandeling rondom de Spoorzone. “De komende tijd moeten we beslissingen nemen. Zowel in Tilburg als op andere locaties van Fontys.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk