Logo_provincie-noord-holland

De provincie Noord-Holland stelt begin 2014 een subsidieregeling open van € 550.000 om innovatie bij MKB-bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Holland Noord te stimuleren.

Met de regeling heeft de provincie als doel om innovatieve projecten van de grond te krijgen. Daarnaast hoopt de provincie op een bredere en structurele regionaal-economische samenwerking van MKB-bedrijven en onderwijsinstellingen op de langere termijn.

De subsidie is bedoeld voor bedrijven in Noord-Holland Noord die werkzaam zijn in de voor deze regio benoemde vijf clusters uit de Economische Agenda van de provincie. Dit zijn voor Noord-Holland Noord Agribusiness, Duurzame Energie, Medisch, de vrijetijdseconomie en de sector Maritiem en Offshore. Omdat de provincie veel verwacht van samenwerking met de creatieve industrie is het ook mogelijk een samenwerking aan te gaan met bedrijven uit die sector in het zuiden van de provincie. Hiervoor is bij de provincie vanuit de portefeuille Cultuur extra geld vrijgemaakt.

De regeling kan gebruikt worden om kansrijke projecten in de oriënterende fase te ondersteunen waarbij de samenwerking verbeterd kan worden of waarbij men nog moeilijk financiering ontvangt. Deze projecten zijn vaak te klein en te weinig commercieel om een garantstelling of een participatiefonds voor te ontwerpen, terwijl er juist op de langere termijn voor de regionale economie belangrijke stappen gezet kunnen worden op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling en op het gebied van samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.

De bijdrage van de provincie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 82.000 per project. Bij de toekenning geeft de provincie voorrang aan projecten die vernieuwend zijn en waarbij meerdere onderwijs- of onderzoeksinstellingen en andere bedrijven bij betrokken zijn.

© Nationale Onderwijsgids