Logo_horizon_college

De opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang is gekozen tot Opleiding van het jaar 2013 van het ROC Horizon College. Vernieuwend aan deze mbo-opleiding is dat het theoriegedeelte praktijkgericht wordt aangeboden. Het gaat dan om theorie zoals kwaliteitszorg, kennis van wetgeving en veiligheid en het opstellen van beleidsplannen. Tijdens de opleiding krijgen leerlingen de opdracht een virtueel kinderdagverblijf op te zetten. Door middel van deze opdracht worden theorievakken geïntegreerd in de praktijk en interessanter gemaakt voor de leerling. 

Daarnaast wordt tijdens de mbo-opleiding geleerd om tegemoet te komen aan de wensen die potentiële klanten hebben. Het idee is dat klanten meer willen betalen als ze daar iets speciaals voor terug krijgen. Zo werken leerlingen onder meer het idee uit om een antroposofisch en islamitisch kinderdagverblijf op te zetten. Dit stimuleert leerlingen na te denken over hun visie op kinderopvang en voor hen het ideale kinderdagverblijf te ontwikkelen.

Kruisbestuiving
Het werkveld/bedrijfsleven is bij de ontwikkeling en uitvoering van de virtuele plannen betrokken. Gastdocenten leveren specialistische vakkennis zoals het inrichten van een ruimte. Op deze manier haalt de school de praktijk naar binnen. Tijdens het project werken leerlingen samen met andere opleidingen binnen het Horizon College. Zo zijn leerlingen van de afdeling Bouwkunde betrokken bij het maken van professionele tekeningen van het virtuele kinderdagverblijf. Ook leerlingen van de afdeling ICT zetten zich in voor de ontwikkeling van een website. Deze kruisbestuiving zorgt ervoor dat leerlingen met elkaar leren samenwerken.

Zelf kinderdagverblijf starten
De mbo-opleiding wordt op de locaties Alkmaar en Hoorn aangeboden. De overstijgende samenwerking tussen de twee onderwijsteams en bovengenoemde elementen gaven voor de jury de doorslag om de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang te bekronen met de titel Opleiding van het jaar 2013. Het project is inmiddels zo succesvol dat een aantal leerlingen serieus nadenkt om zelf een kinderdagverblijf te starten.

René van Schalkwijk, lid College van Bestuur van het Horizon College, maakte tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari de winnaar bekend. Het Horizon College deelt elk jaar de prijs uit aan een onderwijsteam dat de opleiding vernieuwd heeft. De prijs werd voor de tiende keer uitgereikt.

© Nationale Onderwijsgids