Maritieme Academie Holland: nieuwe onderwijscoöperatie

LEEUWARDEN - De naam van een nieuwe onderwijscoöperatie van maritieme opleidingen op scholen voor voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Friesland, Groningen, Amsterdam en IJmuiden is bekend: Maritieme Academie Holland. Daarover bericht de website van NHL Hogeschool. 

Voor Friesland gaat het om de opleidingen van de Maritieme Academie in Harlingen, het MIWB op Terschelling en de opleidingen Jachtbouw en Maritieme techniek op ROC Friese Poort in Sneek en NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Met de nieuwe coöperatie wordt beoogd dat de lesprogramma’s van de deelnemende scholen beter op elkaar aansluiten en dat zaken centraler en efficiënter worden geregeld.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres