Logo_rocva_docenten

Een bijzondere diplomering voor ROC van Amsterdam en ROC Flevoland: vrijdag 11 oktober ontvingen maar liefst 294 docenten een POST-HBO diploma in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Een zeer succesvolle afsluiting voor de eerste lichting docenten die een LC-scholing volgden.
Na toespraken en lovende woorden van onder meer Hans Schutte, Directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie en Ronald Wilcke en Ricardo Winter, respectievelijk vice-voorzitter en lid van de Raad van Bestuur ROC van Amsterdam/ROC Flevoland kregen de docenten per MBO College hun diploma uitgereikt.

Versterking Salarismix
De kersverse gediplomeerden maakten deel uit van een groep van in totaal 450 docenten, die op 14 november 2011 zijn gestart met een LC-scholing. Daarvan zijn er nu 320  LC-gecertificeerd, daartoe behoren ook de 294 docenten met een POST-HBO diploma.  
Het LC-scholingsproject van ROC van Amsterdam en ROC Flevoland valt onder de Regeling versterking van de salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s, waarbij extra geld beschikbaar is gesteld voor de verhoging van het aantal functies in de reeks LB-LC schalen.

Boeiende opleiding
De LC scholing van ROC van Amsterdam en ROC Flevoland maakt deel uit van het landelijk register van Post-HBO opleidingen. Het Centrum voor Post Initieel Nederland (CPION)  beoordeelde dit scholingsproject zeer positief: ‘Naar het oordeel van de Toetsingscommissie kent de opleiding een gedegen inhoud. De beschrijving van de opleiding voldoet aan alle punten uit de itemlijst. Vooral vielen de leerdoelen op die compleet, praktijkgericht en realistisch zijn, kortom: een uitstekend dossier over een boeiende opleiding.’
Op 11 november 2013 start een nieuwe lichting van 150 docenten met de LC scholing, die uit vier modules bestaat. Verplichte modules zijn: Klassenmanagement en didactische flexibiliteit, Kwaliteitszorg en Examinering in de onderwijspraktijk (nu met zeven trainingsdagen in plaats van vijf),  Onderwijslogistiek en Docentenstage.

Doorbraakprojecten
Deze eerste scholingsronde heeft al 300 doorbraakprojecten opgeleverd, wat een bijzondere prestatie is!
De zeer geslaagde diploma-uitreiking in de Beurs van Berlage is bijgewoond door 650 genodigden.

© Nationale Onderwijsgids