voortijdige schoolverlaters flevoland

LELYSTAD - De provincie Flevoland volgt de landelijke trend en kan voor het derde jaar op rij goede cijfers laten zien wat betreft de afname van het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Vorig jaar daalde het aantal voortijdige schoolverlaters van 4,1 naar 3,5 procent.

Vooral het ROC Flevoland wist goede resultaten te boeken en noteerde een daling van 11,8 naar 8,1 procent. Het percentage uitval is in Flevoland nog wel hoger dan het landelijke gemiddelde. Overheden, scholen en leerplichtambtenaren zullen zich daarom de komende jaren blijven inzetten om schooluitval tegen te gaan.

Volgens wethouder Willem de Jager (PvdA) van Onderwijs in Lelystad zijn er goede resultaten behaald. "Maar we zijn er nog niet en dus blijven we inzetten op handhaving van de leerplicht. Spijbelen is vaak een eerste signaal voor mogelijk voortijdig schoolverlaten en pakken we dus aan", aldus De Jager.

Een leerling wordt gezien als een voortijdige schoolverlater als hij het onderwijs verlaat zonder diploma op havo, vwo of mbo niveau 2.

© Nationale Onderwijsgids / Arend Jan Wonink