landstede mbo beweegteams harderwijk

HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk hecht veel belang aan sport in het onderwijs, binnen de naschoolse opvang en in de wijk. Met 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' beijvert zij zich om de inzet van sport op deze gebieden te stimuleren. Mbo-studenten van Landstede MBO dragen hieraan in Beweegteams hun steentje bij. Daarover bericht de website van Landstede.

Diverse combinatiefunctionarissen combineren het geven van sportlessen op basisscholen met het organiseren van sportieve en culturele activiteiten binnen de twee brede scholen in Harderwijk.

Samen met een student van Windesheim, die vooral een sturende rol heeft, ondersteunen enkele Landstedestudenten van de mbo-opleiding Sport & Bewegen de combinatiefunctionarissen.

In Beweegteam Stadsdennen en Beweegteam Drielanden geven derde- en vierdejaarsstudenten bijvoorbeeld elke ochtend gymles aan leerlingen van een aantal Harderwijkse basisscholen. 's Middags gaan ze aan de slag met kinderen van de naschoolse opvang van beide brede scholen.

Dankzij de Beweegteams kunnen de studenten praktische ervaring opdoen ter voorbereiding op hun toekomstige werkzaamheden.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres