onderzoek fries zorg streektaal roc

LEEUWARDEN - 'Hokker taal prate jo?' is een nieuw provinciebreed onderzoek van 350 studenten van de opleiding Verzorgende IG van ROC Friesland College en ROC Friese Poort. Samen met studenten van NHL Leeuwarden en medewerkers van de Friese taalstichting AFûK zullen zij het gebruik van streektaal in de zorg gaan onderzoeken. Dat meldt Liwwadders.nl.

Het onderzoek 'Hokker taal prate jo?' (Nederlands: 'Welke taal spreekt u?') start deze week. Doel van het onderzoek is om studenten zich bewuster te laten worden van de rol die streektaal speelt in de zorg.

Veel studenten worden tijdens hun stage geconfronteerd met de meertalige situatie in Friesland. Cliënten spreken niet alleen Fries of Nederlands, maar soms ook bijvoorbeeld Stadsfries of Stellingwerfs. Hoe ga je daarmee om?

Nadat de mbo-studenten op hun stageplekken gesprekken hebben gevoerd met verzorgenden en zorgvragers, gaan studenten van NHL Leeuwarden de verzamelde data verwerken.

Op 10 juni wordt het eindresultaat tijdens een gezamenlijk evenement gepresenteerd.

 

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres