Wat doet de Stichting (Gelijk)waardig Herstel van prinses Laurentien?

Na alle ellende met de toeslagenaffaire besloot Laurentien zich in te zetten voor de slachtoffers. Maar de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) kwam de laatste tijd nogal negatief in het nieuws. Een anonieme ambtenaar van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van het ministerie van Financiën vertelde aan de media dat de bedragen die de Stichting zou uitkeren aan gedupeerde ouders niet uit te leggen waren aan andere ouders en de belastingbetaler.

Voor een groot gedeelte van de gedupeerde ouders ging de schadeafhandeling veel te traag. Prinses Laurentien richtte toen SGH op om de schadeafhandeling op een andere manier te regelen. Ouders kunnen hun verhaal doen bij de stichting en op basis van dat verhaal worden standaardbedragen uitgekeerd. 

Hoe werkt de stichting?

SGH werkt samen met advocaten en letselschade-experts. Volgens de website werkt SGH altijd vanuit de volgende zeven aanbevelingen:

1. Integreer diepe luistervaardigheden in alle processen
2. Werk op basis van gedeelde waarden
3. Erken de urgentie van nu
4. Richt herstelprocessen in vanuit levens van mensen
5. Ontwerp inclusieve processen voor integrale oplossingen
6. Activeer de samenleving
7. Organiseer emotioneel herstel van neutraliteit

SGH wil een menswaardige en verbindende herstelaanpak. De regie moet in handen liggen bij de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Ook de verantwoordelijkheid en de keuzemomenten liggen bij de gedupeerden. Mocht het nodig zijn, dan start de SGH een juridische procedure. 

Getroffen ouders

Ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire kunnen meedoen aan de Informatiesessies van SGH. De digitale sessies zijn er voor ouders die hun ervaringen en vragen met elkaar willen delen. Deze sessies zijn iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur en iedere dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur via Zoom.

Zelf iets doen

Voor mensen die niet getroffen zijn door de gevolgen van de kinderopvangtoeslagaffaire, maar wel iets voor de gedupeerden willen doen, zijn er een aantal mogelijkheden. Zo kan je Luisterend Schrijver worden. Je helpt dan getroffen ouders met hun verhaal op papier te zetten.

Ook gemeentes kunnen zich aanmelden via de website van SGH om gedupeerden te ondersteunen.

Ophef over de stichting

De aanpak van de SGH is bij zo’n driehonderd gedupeerden van de toeslagenaffaire uitgeprobeerd. Het idee erachter is dus dat de ouders zelf hun verhaal kunnen doen. Prinses Laurentien baseerde haar aanpak op ‘vertrouwen in plaats van wantrouwen’. Hoe verwoestender het effect was van de onterechte terugvorderingen, hoe hoger het schadebedrag, zo zei Laurentien.

Kostte miljarden euro's meer 

Het probleem is dat de methode van Laurentien miljarden euro’s meer kost dan eigenlijk was begroot. Daarom trapte het ministerie van Financiën op de rem. Ook was er een gebrek aan transparantie over de rekensommen. De uitgaven van de schadehersteloperatie werden in 2020 nog begroot op 500 miljoen euro. Nu staat de teller al op 9 miljard euro en Financiën gaat ervanuit dat dit bedrag oploopt naar 14 miljard euro.

Het ministerie van Financiën wil eigenlijk harder optreden dan alleen maar op de rem trappen en de afhandeling via de Stichting tijdelijk stopzetten. Dit blijkt alleen lastig te zijn omdat Laurentien een lid is van het koninklijk gezelschap. Het ministerie liet zich ontvallen dat Laurentien geen kritiek duldt en dat ze het liefst alleen contact heeft met de staatssecretaris of met hooggeplaatste ambtenaren. Het ministerie kreeg na de kritiek op de methode van Laurentien dan ook een brief met ‘de opmerkingen waren feitelijk onjuist, onvolledig en suggestief.’

Toch door met de SGH

Overigens is er onlangs bekendgemaakt dat de Tweede Kamer door wil met de SGH. De Kamer waardeert de inzet van de stichting, maar er moeten wel voorwaarden komen voor de bedragen die worden uitgekeerd.

Ook komen er strengere eisen voor hoe de stichting belastinggeld uitgeeft. Er mag geen geld meer naar zaken die iemand heeft meegemaakt voorafgaand aan de toeslagenaffaire. Ook mag er niet voor de tweede keer compensatie worden uitgekeerd voor dezelfde gebeurtenis.

Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie de methode van de SGH weer wordt opgepakt en dat deze zelfs wordt opgeschaald.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk
Bronnen: SGH, NOS, Libelle, Telegraaf