Kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, toeslag gaat omhoog

Het kabinet heeft besloten om de kinderopvangtoeslag volgend jaar te verhogen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer 29.400 euro en 159.200 euro. Dit maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over de toeslag. Dit voorstel is in april in internetconsultatie geweest. Nu legt het kabinet het ontwerpbesluit officieel voor aan de Eerste en Tweede Kamer. Tijdens deze voorhangprocedure kunnen Kamerleden reageren op de inhoud van het voorstel. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Ik ben blij dat het volgende kabinet doorgaat met het nieuwe financieringsstelsel voor de kinderopvang. De financiering van kinderopvang wordt hierdoor veel eenvoudiger en zekerder voor ouders. Niet langer krijgen ouders een onzekere toeslag tegenover een zekere rekening van de kinderopvang. Ook wordt kinderopvang voor veel ouders beter betaalbaar. We verwachten dat hierdoor de vraag naar kinderopvang toeneemt. Om het aanbod mee te laten groeien gaat de kinderopvangtoeslag de komende jaren daarom in stappen omhoog.”

Verhoging kinderopvangtoeslag 

Het kabinet heeft in totaal 429 miljoen euro uitgetrokken voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2025. Dit bedrag is het eerste deel van het extra budget voor kinderopvangtoeslag dat het kabinet tot 2027 heeft gereserveerd. Daarnaast worden met het ontwerpbesluit de maximumuurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd voor het jaar 2025. Ook worden de maximumuurprijzen met vier eurocent minder geïndexeerd om enkele beleidsmaatregelen voor de kinderopvangtoeslag te dekken. Dit voorstel is hetzelfde als het voorstel dat eind april is gepubliceerd voor de internetconsultatie.

Oktober 2024 

De leden van de Eerste en Tweede Kamer kunnen nu vier weken lang reageren op het voorstel van het kabinet. Het definitieve besluit wordt uiterlijk in oktober 2024 gepubliceerd, zodat de Dienst Toeslagen voldoende tijd heeft om de wijzigingen door te voeren in de systemen.

Door: Nationale Onderwijsgids