Alternatieve methode toeslagenherstel moet eerst aanpassingen doorvoeren

Het demissionaire kabinet ziet nog haken en ogen aan een alternatieve methode om gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag te compenseren. Om de uitkomsten van deze werkwijze navolgbaar en uitlegbaar te houden, zijn aanpassingen noodzakelijk. Dat meldt demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.

De "grofmazige" aanpak van de door prinses Laurentien opgezette Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) is afgelopen jaar bij zo'n driehonderd gedupeerden uitgeprobeerd. Het idee erachter is dat ouders zelf hun verhaal doen, waarna experts aan de hand van een soort afvinklijst met vaste bedragen per schadepost bepalen hoeveel aanvullende schade zij hebben geleden.

Flinke versnelling schadeherstel 

Deze manier van werken moet leiden tot een flinke versnelling van het schadeherstel, dat veel te traag verloopt. Gedupeerden hebben wel eenmalig 30.000 euro ontvangen, maar dat is lang niet voor iedereen voldoende. Juist de ouders die door de uit de hand gelopen fraudejacht van de Belastingdienst de meeste schade hebben geleden, wachten vaak al heel lang op uitsluitsel.

Het kabinet "waardeert" de aanpak van de stichting, maar een evaluatie laat zien dat die nog niet direct kan worden opengesteld voor alle gedupeerden. Het risico bestaat dat het aantal aanmeldingen dan sneller oploopt dan de organisatie aankan. Daarom wil De Vries eerst precies van de stichting weten hoe die denkt snel genoeg te kunnen opschalen als dat nodig is.

Geen verband met toeslagenschandaal 

Daarnaast zijn er zorgen over de uitlegbaarheid van de uitkomsten. De huidige afspraken leiden er bijvoorbeeld toe dat in sommige gevallen schade wordt vergoed die geen verband houdt met het toeslagenschandaal. Dat vindt het kabinet "onwenselijk". Ook komt de bestaande afspraak dat sommige schadeposten met bewijsstukken moeten worden onderbouwd "onvoldoende tot uitvoering".

Het ministerie van Financiën is nog in gesprek met SGH over de evaluatie en eventuele opschaling van deze schadeaanpak. Dat duurt naar verwachting nog enkele weken. Het is de bedoeling dat dit overleg leidt tot een dienstverleningsovereenkomst. Die wordt pas definitief getekend nadat ook het parlement daarover heeft kunnen meepraten.

Door: ANP