Kinderdagverblijven Flevoland hebben lang niet altijd de zaken op orde

Kinderdagverblijven in Flevoland staan er niet goed voor. Beroepskrachten worden niet op de juiste manier ingezet, er is onvoldoende pedagogische coaching en in veel gebouwen is het met de hygiëne slecht gesteld. Vier masterstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) analyseerden bijna 300 inspectierapporten van de GGD Flevoland en dat kwam eruit. Dat meldt Omroep Flevoland.

Om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen, voert de GGD jaarlijks verscheidene onaangekondigde inspecties uit. Zo’n 17 procent van de kinderdagverblijven in de gemeente Urk had hun personeel niet goed ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Of er was personeel op de werkvloer aanwezig dat geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op zak had. Beiden zijn wel verplicht.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

In de gemeente Lelystad scoort 27 procent van de kinderdagverblijven een onvoldoende op het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Personeel weet nu onvoldoende wat ze moeten doen tijdens gevaarlijke omstandigheden.

Niet alle onderdelen van kinderdagverblijven worden ieder jaar onderzocht. Van de domeinen ‘personeel en groepen’ en ‘veiligheid en gezondheid’ werd bijna de helft niet beoordeeld tijdens de inspecties van afgelopen jaar.

Profielen 

Een kinderopvang waarvan voorheen de inspecties zonder problemen verliepen, ontvangt een groen profiel. Deze opvang wordt nu op een paar aspecten gecontroleerd, maar niet op alles. Een opvang krijgt een geel, oranje of rood profiel als de GGD lichte zorgen heeft. Is de kleur rood, dan zal de GGD wel op alle aspecten gaan controleren.

Zes (oud-)medewerkers, die hun verhaal delen aan Omroep Flevoland, geven aan dat de inspectierapporten geen juiste weergave van de werkelijkheid zijn. De VU-studenten spraken met verschillende (oud-)medewerkers en met ouders van kinderen die naar de kinderopvang gaan.

Wrevelige situatie 

Volgens de (oud-)medewerkers is de situatie veel wreveliger dan dat de GGD laat zien. Een oud-medewerkster van een kinderopvang in Almere geeft aan dat als ze wisten dat de inspectie kwam er meteen leidsters werden gezet op groepen die eigenlijk onderbezet waren.

Kwaliteit kinderopvang 

Natascha Rol, manager toezicht bij GGD Flevoland, zegt dat het lastiger is om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Kinderopvangvestigingen kunnen wel een redelijke inschatting maken wanneer de GGD precies langskomt. “Als ze bij één van de kinderopvangvestigingen zijn geweest, dan weet je vrijwel zeker dat ze binnen zes weken ook bij de andere verblijven langskomen”, aldus een medewerker.

Volgens de medewerkers wordt er dan zo snel mogelijk een collega opgeroepen met de juiste kwalificaties om voor een groep kinderen te staan. Stagiaires komen daardoor, tegen de regels in, als gewone medewerkers op de werkvloer terecht. “Kinderdagverblijven zullen nooit laten weten dat ze personeel hebben rondlopen zonder diploma”, aldus een medewerker die al achttien jaar in de kinderopvangsector werkt.

Moeder Kelly Kalenkamp is niet te spreken over een opvang in de Noordoostpolder. Haar jongste kind kwam thuis met een blauwe neus, maar niemand wist er het fijne van. Kalenkamp heeft na meerdere incidenten besloten haar kinderen van de opvang te halen. Bij het vinden van de juiste opvang staan ook andere ouders voor een grote uitdaging. Voor ik de juiste kinderopvang vond heb ik eerst zes rondleidingen gehad, aldus een ouder.

Wachtlijsten kinderopvang 

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOink) zegt dat de wachtlijsten in de kinderopvang heel lang zijn. Bij sommige kinderdagverblijven sta je twee jaar op de lijst voordat je een plek hebt. Is de opvang dan niet naar de wens van de ouders, dan is het heel lastig om nog te wisselen.

Personeelstekort 

De kwaliteit van de kinderopvang en de veiligheid van de kinderen lijdt onder het personeelstekort. In de kinderopvang blijft het aantal medewerkers wel groeien sinds 2015. Maar het aantal vacatures blijft groter. Om de kwaliteit van de kinderdagverblijven te waarborgen zal het personeelstekort uiteindelijk moeten oplossen, anders wordt het een flinke klus. De VU-studenten trekken die conclusie uit hun onderzoek.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk