Au pairs steeds vaker verkozen boven het kinderdagverblijf

Au pairs duiken steeds vaker in Nederland op. Ze zijn een prima alternatief voor de vertrouwde gastouder en het kinderdagverblijf. Een au pair krijgen gaat ook nog eens sneller, want bij de reguliere kinderopvang moet je steeds vaker achteraan aansluiten op een lange wachtlijst. De au pairs in Nederland zijn vaak jonge vrouwen van buiten Europa, maar ook jonge Nederlanders gaan in het buitenland als au pair aan de slag. KinderopvangTotaal vroeg zich af wat precies de overlap is met werken in de kinderopvang.

Een au pair was in eerste instantie een beetje bedoel als een uitwisseling van verschillende culturen. Jonge mensen zorgen voor de kinderen van het gezin in ruil voor onderdak, eten en geld. Tegelijkertijd krijgen ze de mogelijkheid om de cultuur van het land waar ze zich bevinden te ontdekken.

Kosten au pair 

Dit valt echter tegen. Een au pair kost een gezin tussen de 600 en 800 euro per maand. De au pair krijgt daadwerkelijk zo’n 300 euro als beloning. In Nederland mag een au pair maximaal 30 uur per week werken en nooit langer dan 8 uur per dan. De Zuid-Afrikaanse Rose (19 jaar) kent veel au pairs uit andere landen die het grootste gedeelte van de 300 euro naar hun ouders sturen. Ook komen ze vaak het huis van het gastgezin niet uit op vrije dagen, want ze hebben geen geld om iets leuks te ondernemen.

Als au pair genezen van werken met kinderen 

De manier waarop au pairs op dit moment worden ingezet is volgens Rose wel een reden waarom ze niet zo snel een baan zou aannemen in de kinderopvangsector. “Als au pair krijg je ook nog eens veel makkelijker een werkvisum”, zo stelt Rose. Mocht er een kinderopvangvisum komen is het voor Rose niet klip en klaar om als kinderopvangmedewerker aan de slag te gaan. “Au pair zijn zorgt ervoor dat ik dit werk niet wil blijven doen.”

Lize (21 jaar) woonde een tijdje geleden in Amerika als au pair bij een gezin. Ze woont nu weer in Nederland en doet als administratief medewerkster totaal ander werk. Toch overweegt ze wel een terugkeer naar de kinderopvang. Dat au pairs genezen zijn wat betreft het werken met kinderen na een jaar in het buitenland werken snapt ze wel. “Bij een kinderdagverblijf zijn de werkomstandigheden wel veel beter, denk ik.”

Jonge vrouwen 

Voornamelijk vrouwen komen naar Nederland om als au pair aan de slag te gaan. Jaarlijks zijn dat zo’n 1600 jonge mensen vanuit de Filipijnen, Indonesië, Zuid-Afrika of Brazilië. Voor een inwonende au pair wordt in de laatste jaren vaker gekozen dan voor een gastouder of een plekje op de kinderopvang, zo geeft het IND aan. Daarbij weken de coronajaren af, waarschijnlijk vanwege alle maatregelen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk