Onderwijs- en kinderopvanginstellingen leggen meerjarenagenda vast

De kinderopvang en onderwijsinstellingen hebben samen met de gemeente Pijnacker een nieuwe meerjarenagenda vastgesteld, de Lokale Educatieve Agenda (LEA). De gemeente maakt hierin, met alle betrokken onderwijsinstellingen en overige partners, afspraken over de manier waarop de partijen zich inzetten voor de jeugd. Deze samenwerken is volgens de betrokkenen nodig om kinderen gezond, kansrijk en veilig op te laten groeien, aldus Telstar Online.

Kinderen hebben het recht om veilig, maar ook gezond op te groeien. Daarbij moeten alle jongeren allemaal gelijke kansen krijgen, zodat zij op hun eigen manier hun kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren zijn de juiste voorzieningen cruciaal, hierbij kan je denken aan basisvoorzieningen als scholen, opvangvoorzieningen of kindcentra. Ook maatschappelijke organisaties zijn nodig om te helpen bij het opvoeden van kinderen.  

Verschillen per woonwijk

Behoeftes en vragen over onderwijs en kinderopvang kunnen per woonwijk verschillen. Daarom maakt de huidige LEA het mogelijk om verschillende prioriteiten aan te brengen per woonwijk. Op deze manier kan er op een goede en flexibele manier worden ingespeeld op de vragen en behoeftes in een bepaalde buurt, wijk of woonkern. De directe omgeving van een opvang of school bepaalt wat er nodig is.

Wethouder Hennevanger

Dinsdag 26 maart kwamen medewerkers van onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente bijeen voor het startschot van de nieuwe LEA. Peter Hennevanger (wethouder) was ook aanwezig bij de bijeenkomst. Hij benadrukte hier nog maar eens hoe trots hij is op de manier hoe zijn gemeente samenwerkt op het gebied van onderwijs en educatie. “Ondanks dat de uitdagingen soms groot zijn, weten alle samenwerkende partners elkaar goed te vinden. De gesprekken die we in 2023 hebben gevoerd met schoolbesturen, peuter- en kinderopvanglocaties en andere educatieve- en jeugdpartners hebben ertoe geleid dat we onze samenwerking vanaf dit jaar anders vormgeven. De nieuwe LEA wordt dicht bij de scholen, in de woonkernen, uitgevoerd. Op die manier verwachten we de komende jaren het verschil te maken.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema