Kabinet wil gastouderopvang uitzonderen van speeltoestellenwet

Het kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen’ (WAS) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, welke vandaag ter internetconsultatie wordt gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen tot 15 april reageren. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het WAS stelt veiligheidseisen om risico’s bij het gebruik van speeltoestellen in een publieke omgeving te beperken. De rechtbank heeft geoordeeld dat gastouders daaronder vallen. Maar doordat de speeltoestellen van gastouders in de eigen tuin staan, valt lastig onderscheid te maken tussen publiek of privégebruik. Daarom wil het kabinet – mede op verzoek van de Kamerleden Palland (CDA) en Stoffer (SGP) – de gastouderopvang uitzonderen van het WAS.

Maatregelen nemen bij speeltoestellen 

Om de veiligheid van kinderen op de gastouderopvang te waarborgen moeten gastouders maatregelen nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beperken, ook bij speeltoestellen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang en verandert met het voorstel niet. Het gastouderbureau helpt gastouders hierbij. Als de GGD constateert dat er sprake is onverantwoorde kinderopvang dan kan de gemeente handhavend optreden. 

Eisen kinderbedden en -boxen

Gastouders moeten momenteel ook voldoen aan de ‘Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang’. Gastouders moeten daardoor (veel duurdere) bedjes plaatsen in een particuliere woning die speciaal zijn ontworpen voor een kinderdagverblijf. Deze regeling is gericht op de setting in een kinderdagverblijf en is daardoor niet passend voor de gastouderopvang. Daarom wordt de gastouderopvang ook uitgezonderd van deze Warenwetregeling. Het ‘Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen’ en het toezicht daarop door de NVWA blijft wel van kracht.

Door: Nationale Onderwijsgids