Kinderopvangbranche neemt nog geen maatregelen tegen verspreiding kinkhoest

De kinderopvangbranche als geheel neemt geen maatregelen tegen de verspreiding van kinkhoest, zegt de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). Dit jaar zijn al vier baby's overleden aan de besmettelijke kinderziekte, meldde het RIVM vrijdag. "Dit is een maatschappelijk probleem, dat niet op kinderopvangcentra af te wentelen is, zeker niet bij een gebrek aan een helder juridisch kader. We kunnen in deze kwestie geen beleid opleggen aan alle centra, dat is aan de wetgever", zegt directeur Emmeline Bijlsma.

Het is niet eenvoudig maatregelen te nemen om kinkhoest uit kinderdagverblijven te weren, want het probleem speelt overal, zegt Bijlsma. "Dit is een maatschappelijk probleem, veroorzaakt door de te lage vaccinatiegraad in Nederland", zegt de directeur.

Zorgplicht 

De brancheorganisatie begrijpt de angst en zorgen van ouders en "voelt de zorgplicht". De organisatie verwijst ouders door naar de jeugdgezondheidszorg en experts op dit gebied. "Ouders vinden dit spannend. En er is niet voor niets een rapport over vaccineren gemaakt", zegt Bijlsma. Daarom is er al geruime tijd overleg met het ministerie van Sociale Zaken over een voorlichtingsbrochure over vaccineren. Wanneer deze komt, is nog niet duidelijk.

BK heeft ruim duizend leden en vertegenwoordigt naar eigen zeggen het overgrote deel van de aanbieders van kinderopvang in Nederland.

Kinkhoest 

Volgens het RIVM overleden in de periode februari-maart van dit jaar vier baby's aan kinkhoest, meldt de organisatie op de website. Het gezondheidsinstituut geeft aan dat het aantal baby's met deze ziekte in het hele land stijgt. Kinkhoest, een zeer besmettelijke ziekte, veroorzaakt klachten die lijken op verkoudheid en hoestbuien, die maanden kunnen aanhouden. Deze besmetting kan leiden tot longontsteking. De ziekte is vooral gevaarlijk voor baby's. De afgelopen jaren overleden jaarlijks enkele mensen aan kinkhoest, steeds minder dan vijf.

Door: ANP