Limburgse kinderopvangsector wil graag dialect gebruiken en kijkt naar Friesland

In Limburg wil men de Limburgse taal graag blijven gebruiken. De Limburgers kijken nu vooral naar de Friezen. Daar voeren veel kinderopvanglocaties een tweetalig beleid in. Dat meldt 1Limburg.

Hoera Kindercentra, waarvan er locaties zijn in Noord- en Midden-Limburg, merkt dat er in de kinderopvang veel onduidelijk is over welke taal er precies gesproken mag worden. In de kinderopvang is het niet verboden om in een dialect te spreken, aldus Monique Kerpen van Hoera Kindercentra. De kinderopvangsector kreeg in 2005 te maken met eigen wetten, vanaf dat jaar is Nederlands meer de hoofdtaal geworden. Ook in het onderwijs werd er voornamelijk Nederlands gesproken.

Nederlands als hoofdtaal 

Hoera Kindercentra houdt ook Nederlands als hoofdtaal aan, maar door sommige medewerkers wordt er ook in dialect gesproken.

Kinderen spreken steeds minder Limburgs. Sytske Boer van het Friese kenniscentrum SFBO legt uit dat peuters heel veel gevoel voor taal hebben. Maar, ze voelen ook aan dat Nederlands de hoofdtaal is en daar passen ze zich op aan.

Tweetaligheid 

De kinderopvang in Friesland zet zich volledig in op tweetaligheid. Het Friese kenniscentrum heeft dan ook 250 peuterspeelzalen en kinderopvangcentra begeleid naar een tweetalig beleid. Een aantal pedagogische medewerkers spreekt altijd Fries tegen de kinderen en weer andere medewerkers altijd Nederlands.

Kerpen zou dit ook willen doorvoeren in de Limburgse kinderopvangsector. “Ik merk dat er veel misverstanden zijn, dat kinderen minder goed zijn in het Nederlands als ze meer dialect spreken. Daar wordt nog steeds veel over gesproken, ook al is het achterhaald.”

Limburgse dialecten 

Uit onderzoek blijkt overigens wel dat de Limburgse dialecten meer worden gesproken dan het Fries.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk