Hebben kinderen op de kinderopvang de meeste stress of juist thuis?

Onderzoeker Sanne de Vet kwam vorig jaar met het nieuws dat een groot deel van de jonge kinderen stress ervaart op het kinderdagverblijf. Onderzoekers uit Finland komen echter tot een hele andere conclusie terwijl ze met een vergelijkbare studie bezig waren. Dat meldt Kinderopvang Totaal. 

Finse kinderen ervaren minder stress op de kinderopvang dan thuis. Dat is precies het tegenovergestelde dan de conclusie uit het Nederlandse onderzoek. Sanne de Vet vergeleek het cortisolgehalte in het speeksel van de kinderen op de momenten dat ze op de kinderopvang waren en op de momenten dat ze thuis waren. Op de kinderopvang scoorden ze hoger, dat geeft aan dat ze meer stress ervaarden.

Cortisolgehalte 

De Finse onderzoekers onderzochten het cortisolgehalte bij een grote groep kinderen en daarbij maakte het niet uit of ze thuisbleven of naar de kinderopvang gingen. Uit dat onderzoek kwam een groep naar voren met een hoger cortisolgehalte in het speeksel. De meeste kinderen met hogere cortisolgehaltes gingen niet naar de kinderopvang in Finland, geeft De Vet aan. Daaruit werd de conclusie getrokken dat Finse kinderen minder stress ervaren op de kinderopvang.

De Finse onderzoekers hebben volgens De Vet niet dezelfde kinderen in verschillende situaties onderzocht. Het kan dus zo zijn dat de kinderen met een hoger cortisolgehalte veel meer stress thuis hebben dan de kinderen die naar de kinderopvang gaan.

Hoge kwaliteit kinderopvang in Finland 

De Finse onderzoekers gaan ervan uit dat de uitkomsten te maken hebben de hoge kwaliteit van de kinderopvang aldaar. “Dat kan best kloppen”, aldus De Vet. Het kinderopvangsysteem in Finland heeft goede randvoorwaarden. De groepen zijn kleiner en het personeel heeft een hoger opleidingsniveau dan in Nederland. Om die redenen kunnen de Finse kinderen op de opvang al minder stress ervaren.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk