Voor een plek op de opvang is een jaar op de wachtlijst staan geen uitzondering

Kinderopvanglocaties in Venlo hebben het steeds lastiger om aan de grote vraag van ouders te voldoen. Tijdens de coronapandemie zijn er veel kinderen geboren, daarom neemt de vraag naar kinderopvang alleen maar toe. Op veel plekken ontstaan daardoor lange wachtlijsten. Dat meldt Omroep Venlo. 

Het probleem speelt overigens niet alleen in Venlo, maar eigenlijk overal in Nederland. Er zijn te weinig opvanglocaties, uitbreiden is lastig en er is te weinig goed geschoold personeel te vinden. Daar lopen de kinderopvanglocaties tegenaan.

Wachtlijst 

Omroep Venlo ging langs bij een groot deel van de kinderopvanglocaties in Venlo en vroeg hen naar de huidige situatie. De wachttijd is erg afhankelijk van het aantal gewenste dagen, en ook op welke dagen het kind naar de opvang gaat. Zo zijn de dinsdagen en donderdagen erg populair om kinderen naar de opvang te brengen, terwijl de vrijdag achterblijft. En ook is het gebruikelijk dat kinderen die al een broertje of zusje op de opvang hebben voorrang krijgen op de wachtlijst. Het is wel duidelijk dat wachttijden van een jaar vrij normaal zijn.

Opvang verlichten

Er zijn wel een aantal nieuwe initiatieven gestart om de druk op de opvang te verlichten. Twee weken geleden opende er een nieuwe locatie voor een buitenschoolse opvang op de voetbalvelden van FCV in ’t Ven. Naast pedagogisch medewerkers wordt de personeelsplanning ook opgevuld door sportprofessionals.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk