Binnen vijf jaar is 27 procent van de Nederlandse speeltuinen verdwenen

Uit recent onderzoek van Jantje Beton blijkt dat 27 procent van de georganiseerde speeltuinen de komende jaren ernstig in de problemen komt. Als de omstandigheden niet veranderen, dreigt permanente sluiting. Dat meldt Jantje Beton.

Jantje Beton heeft in september 2023 onderzoek gedaan naar de toekomst van de speeltuin. Het onderzoek werd afgenomen onder 700 speeltuinorganisaties. Deze organisaties beheren op vrijwillige of professionele basis een speeltuin. Uit de resultaten blijkt een grote zorg over de toekomst van de speeltuin. Maar liefst 27 procent van de speeltuinen geeft aan dat zij, onder de huidige omstandigheden, over 5 jaar niet meer bestaan. 

Beheerde speeltuinen 

Daarnaast geeft 28 procent aan dat zij de toekomst als zeer onzeker beschouwen. Opgeteld gaat dat over meer dan 350 / 50 procent van beheerde speeltuinen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties dit wijten aan een tekort aan vrijwilligers (78 procent), hogere kosten (50 procent) en werkdruk voor vrijwilligers en bestuurders (43 procent). 

Buitenspelen 

Het verdwijnen van speeltuinen heeft directe invloed op het welzijn en de ontwikkeling van Nederlandse kinderen. Eerder onderzoek van Jantje Beton wijst uit dat de georganiseerde speeltuin door kinderen wordt gezien als de favoriete speelplek. Buitenspelen is essentieel voor de gezondheid en het geluk van kinderen. Ook leggen kinderen met buitenspelen een stevige basis voor een leven lang plezier in bewegen. En kinderen gaan er letterlijk beter van in hun vel zitten. 

Op dit moment zijn er al 300.000 kinderen in Nederland die nooit buitenspelen. Het sluiten van speeltuinen zal ervoor zorgen dat dit aantal zelfs toe zal nemen. Jantje Beton vindt dit onacceptabel.  

'Verliezen een generatie aan binnenzitten' 

Dave Ensberg-Kleijkers: “Wij zijn erg geschrokken van de resultaten van dit onderzoek, het is echt vijf voor twaalf! Als we nu niet ingrijpen, dan verliezen we een generatie aan binnenzitten. De gevolgen van het verdwijnen van deze speeltuinen zijn niet te overzien. Daarom roepen we iedereen op om in actie te komen voor de speeltuin!  Word vrijwilliger, word donateur, word samenwerkingspartner: de speeltuin is door de belangrijke buurtfunctie van en vóór ons allemaal! Ook de overheid heeft een verantwoordelijkheid. Er moet een speeltuinwet komen om te voorkomen dat de speeltuinen worden opgeheven."

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Jantje Beton