'Ongevallen met kinderen voorkomen is beter en goedkoper dan genezen'

De zorgpremies gaan aanzienlijk stijgen als gevolg van de stijgende zorgkosten. De voornaamste oorzaak is de loonstijging van het zorgpersoneel, maar ook de steeds groter wordende zorgvraag speelt hierbij een rol. Het is dus zaak om die zorgvraag te verlagen door in te zetten op preventie. Dat meldt Mieke Cotterink, expert kinderveiligheid bij VeiligheidNL.

Elke dag belanden er 200 kinderen tussen 0 en 11 jaar op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, dat is 1 kind per 6 minuten. In ruim de helft van de gevallen gaat het om ernstig letsel. Denk aan een val van de trap of verbranding door hete thee.

Nieuwe mijlpaal 

Een groot deel van deze ongelukken is te voorkomen. Het gaat bij jonge kinderen vaak mis in en om het huis, terwijl de ouders in de buurt zijn. Eén van de oorzaken is het feit dat ouders onderschatten hoe snel hun kind zich ontwikkelt en wat het allemaal al kan. Ze missen de signalen bij hun kind dat ze een nieuwe mijlpaal naderen, zoals kruipen of optrekken tot staan.

Mijlpalen-check 

Om ouders te ondersteunen heeft VeiligheidNL de Mijlpalen-check ontwikkeld. Zo kunnen ze ontdekken welke mijlpaal hun kind bijna bereikt en hoe ze hem of haar op het juiste moment kunnen beschermen én versterken. Want voorkomen is beter, èn goedkoper dan genezen.

Door: Nationale Onderwijsgids