Belastingdienst wees aanvullende compensatie toeslagenaffaire terecht af

De Belastingdienst heeft een gedupeerde ouder van de kinderopvangtoeslagaffaire terecht geen aanvullende compensatie toegekend bovenop de al verleende compensatie. Dat oordeelt de Raad van State woensdag. De hoogste rechter gaat daarin mee met een uitspraak die de rechtbank Den Haag eerder deed.

Ouders die door het schandaal rond de kinderopvangtoeslag schade hebben geleden, kunnen in het kader van de hersteloperatie compensatie krijgen. De ouder in kwestie kreeg 72.382 euro, maar zij stelde dat ze recht heeft op een hoger bedrag omdat de werkelijke schade die ze heeft geleden volgens haar groter is. Zo haalde ze onder andere vervangende opvangkosten, inkomensschade en immateriële schade aan. In totaal schatte de ouder haar schade op bijna 400.000 euro.

Werkelijk geleden schade niet groter 

Aanvullende compensatie is mogelijk als "aannemelijk en concreet" wordt gemaakt dat de werkelijk geleden schade groter is. Dat is volgens de Raad van State in dit geval niet gebeurd. Uit de werkschema's die de vrouw had ingediend bleek bijvoorbeeld niet dat ze tijdens die werktijden ook kosten voor kinderopvang had gemaakt. Ook kon ze niet hard maken dat haar longziekte COPD dusdanig was verergerd door de stress rond het toeslagenschandaal dat ze arbeidsongeschikt werd. Een brief van haar longarts gaf daarvoor geen aanknopingspunten. Het verzoek om aanvullende compensatie is daarom terecht afgewezen, aldus de RvS.

Door: ANP