Normal_sensory-play-for-kids-with-special-needs-help-and-2022-04-06-05-36-05-utc

Het Waarborgdons & Kenniscentrum Kinderopvang heeft een document ontwikkeld die moet helpen bij het toegankelijk maken van een kinderopvang. De organisatie heeft het inspiratiedocument Op weg naar inclusievere kinderopvang in samenwerking met het NJi gemaakt. Dit meldt VakbladVroeg.

Sommige kinderen hebben tijdens het opgroeien een steuntje in de rug nodig. Hierbij is er extra zorg en aandacht nodig vanwege ander gedrag, afwijkende ontwikkeling of door een moeilijke opvoeding/omgeving. Deze groep kinderen kunnen dan niet altijd terecht bij een reguliere kinderopvang, maar ook niet bij een kinderdagcentrum of medisch kinderdagverblijf.

Plusopvang

Om ervoor te zorgen dat deze kinderen ergens terecht kunnen is er de zogenoemde plusopvang of inclusieve opvang gecreëerd. Hierbij is er op een reguliere kinderopvang ruimte gemaakt voor een gespecialiseerde BSO waar er extra zorg en aandacht gespendeerd wordt aan de kinderen.
 
Momenteel is niet alleen het aanbod van inclusievere opvang verschillend, maar ook de samenwerking tussen kinderopvangorganisaties zijn divers. Het inspiratiedocument moet organisaties ondersteunen bij het maken van een inclusievere opvang.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch