Normal_shot-a-mother-reading-a-book-to-her-baby-at-home-2022-09-14-00-09-25-utc-min__1_

Voorzitter Maria Jongsma van de Voedselbank Groningen wil het voor gezinnen in armoede mogelijk maken om hun kind gratis naar de kinderopvang te sturen. Ieder kind vanaf zes maanden oud zou de kans moeten krijgen om naar de opvang te gaan, schrijft ze in een plan. Een proef hiervoor moet in januari 2024 van start gaan in de gemeente Groningen en later in andere gemeenten in de provincie. Dit melden RTV Noord en OOG TV. 

Jongsma is naast voorzitter van de Groningse Voedselbank ook opvoedkundige. Ze is kritisch op het uitstel van de gratis kinderopvang naar 2027. Volgens Jongsma is het belangrijk dat ieder kind de gelegenheid krijgt om naar de kinderopvang te gaan, ook als ouders geen recht hebben op toeslag.

Eerste duizend dagen

“Uit onderzoek blijkt dat de eerste duizend dagen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Vanaf 2,5 jaar hebben we het in Nederland hartstikke goed geregeld: kinderen die niet naar de kinderopvang gaan, worden dan door de GGD en jeugdzorgverpleegkundigen doorverwezen naar de voorschoolse educatie”, legt Jongsma uit. Maar dan zijn de eerste duizend dagen al voorbij. En voor kinderen in achterstandsgezinnen is kinderopvang juist hard nodig. Tegelijkertijd vallen ze bij het huidige wetsvoorstel buiten de boot, omdat beide ouders niet altijd een betaalde baan hebben.

Screening met 6 maanden

Voor het voorstel van Jongsma om kinderen in achterstandsgezinnen twee dagen naar de kinderopvang te laten gaan, is al brede steun. De GGD wil al met een halfjaar een screening gaan doen in plaats van met 2,5 jaar. En kinderopvangorganisaties staan ook achter haar plan. De personeelstekorten zouden binnen de proef nog te behappen zijn, zegt Jongsma.

Ze gaat deze week nog in gesprek met de gemeente Groningen, waarna de proef op 1 januari 2023 van start moet gaan.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky