Veertig organisaties overhandigen manifest ‘Fix het kinderopvangsysteem’

De Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt op 9 mei 2023 het manifest ‘Fix het kinderopvangsysteem’ overhandigd. Veertig organisaties, waaronder WOMEN Inc., Jeugdzorg Nederland, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de PO-Raad hebben dit manifest ondertekend. Dit meldt BMK. 

Om werk en zorg te kunnen combineren is een nieuw kinderopvangstelsel nodig, bepleiten de organisaties. Zij roepen de politiek op om het nieuwe, gratis stelsel zo snel mogelijk in te voeren. Goede kinderopvang stimuleert een goede basis voor de start van de basisschool. Ook vergroot het de kansen van kinderen later in het leven.

Arbeidsmarkttekorten elders oplossen

“Door kinderopvang voor alle ouders toegankelijk te maken, ongeacht of ze op dat moment betaald werk hebben of niet, creëren we gelijke kansen voor alle kinderen”, zeggen de organisaties. Kinderopvang kan daarnaast helpen de arbeidsmarkttekorten in andere sectoren op te lossen. Elf ouders per pedagogische medewerker kunnen hierdoor aan het werk. Natuurlijk betekent dit wel dat pedagogisch medewerkers goed betaald krijgen, een stabiele loopbaan hebben en groeikansen krijgen.

Participatie 

Kinderopvang verkleint de verschillen tussen werkende mannen en vrouwen. Ruim 60 procent van de vrouwen met een parttime baan wil meer werken, mits er voldoende kwalitatieve kinderopvang beschikbaar is. Bij gratis kinderopvang wil de helft van de ouders wel meer uren maken, blijkt uit onderzoek. Vooral vrouwen kunnen hun participatie op de arbeidsmarkt vergroten en er financieel onafhankelijk door worden.
WOMEN Inc. noemt het uitstel van gratis kinderopvang naar 2027 teleurstellend. Daarom nemen organisaties vandaag hun kinderen mee naar de Tweede Kamer, bij wijze van demonstratie.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky