Van Gennip: ‘Jammer voor ouders dat gratis kinderopvang wordt uitgesteld’

Hoewel minister Karien van Gennip van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid het jammer vindt dat de kinderopvang niet in 2025 maar pas in 2027 bijna gratis wordt, vindt ze het wel belangrijk dat de invoering van het nieuwe kinderopvangstelsel zorgvuldig gebeurt. Volgens haar is dat noodzakelijk om te voorkomen dat de prijzen in 2025 buitensporig stijgen. Dit meldt BNR. 

Volgens diverse onderzoeken zorgt gratis kinderopvang onvermijdelijk voor een grotere vraag ernaar, maar is de kans ook groot dat de prijs enorm omhoog gaat. Ook kan de kwaliteit erdoor afnemen. “Er zijn dan in ieder geval zorgen over de toegankelijkheid”, zegt de minister die er daarom voor heeft gekozen om de gratis kinderopvang stapsgewijs in te voeren.

Kinderopvangtoeslag

Omdat de kinderopvang dus niet per 2025 gratis is, gaat de kinderopvangtoeslag in dat jaar en het jaar erop wel flink omhoog. “Dat is belangrijk voor de markt, want daarmee gaat de vraag omhoog en dan kan het aanbod daar stapsgewijs ingroeien.”  

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky