Kinderopvang Werkt! doet actieonderzoek naar combinatiebanen

De roep om medewerkers in de kinderopvang is groot. Pedagogisch medewerkers willen vaak wel meer uren werken dan mogelijk lijkt. Het aanbieden van combinatiebanen kan een uitkomst zijn. Hierbij combineren medewerkers een baan in de kinderopvang met een andere baan, bijvoorbeeld in het onderwijs. Kinderopvang Werkt! doet actieonderzoek naar dit onderwerp, meldt de organisatie. 

In april en mei voert Kinderopvang Werkt! een actieonderzoek uit rond de vraag: wat hebben medewerkers en werkgevers nodig om combinatiebanen in te zetten in de kinderopvang? Actieonderzoek is een manier van onderzoeken waarbij de onderzoeker niet alleen observeert, maar ook onderdeel is van de actie die wordt onderzocht: in dit geval het inzetten van combinatiebanen.

Knelpunten in de regelgeving

Bij een aantal kinderopvangorganisaties ondersteunt Kinderopvang Werkt! het proces richting de inzet van combinatiebanen. Daarbij richt het zich op de functie van pedagogisch medewerker. Tegelijkertijd analyseren onderzoekers de knelpunten en succesfactoren van dit proces. Hieruit worden lessen getrokken die andere kinderopvangorganisaties helpen bij het inzetten van combinatiebanen. En leert de sector welke knelpunten er in de regelgeving zijn, zodat deze op landelijk niveau worden geagendeerd. Elke organisatie wordt gekoppeld aan een actieonderzoeker uit het onderzoeksteam.

Door: Nationale Onderwijsgids